หน้าแรก > บนพีเอ็มมอเตอร์ > เหตุใดมอเตอร์แม่เหล็กถาวรจึงมีประสิทธิภาพเหนือกว่ามอเตอร์เหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัสในเครื่องอัดอากาศ

เหตุใดมอเตอร์แม่เหล็กถาวรจึงมีประสิทธิภาพเหนือกว่ามอเตอร์เหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัสในเครื่องอัดอากาศ

2024-01-11 13:32:08

By

    แบ่งปันไปที่:

เครื่องอัดอากาศ มีบทบาทสำคัญในการผลิตภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และในเครื่องอัดอากาศ ประสิทธิภาพของมอเตอร์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของอุปกรณ์ขับเคลื่อน มีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพและต้นทุนของเครื่องอัดอากาศ ตอนนี้, มอเตอร์แม่เหล็กถาวร และมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัสเป็นมอเตอร์สองประเภทที่พบมากที่สุด แม้ว่ามอเตอร์ทั้งสองจะมีข้อดีและคุณลักษณะเฉพาะของตัวเอง แต่การศึกษาวิจัยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ามอเตอร์แม่เหล็กถาวรมีข้อได้เปรียบที่โดดเด่นกว่ามอเตอร์เหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัสในเครื่องอัดอากาศ เรามาสำรวจเหตุผลว่าทำไมมอเตอร์แม่เหล็กถาวรจึงมีประสิทธิภาพเหนือกว่ามอเตอร์เหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัสในเครื่องอัดอากาศ และหวังว่าจะมีโอกาสใช้งานมอเตอร์แม่เหล็กถาวรในอนาคต

หลักการของมอเตอร์แม่เหล็กถาวรและมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัส

หลักการของมอเตอร์แม่เหล็กถาวร

มอเตอร์แม่เหล็กถาวรเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แม่เหล็กถาวรเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กสำหรับการหมุนของมอเตอร์ ประกอบด้วยสเตเตอร์และโรเตอร์ ขดลวดบนสเตเตอร์จะถูกกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กที่กำลังหมุน ในทางกลับกัน แม่เหล็กถาวรบนโรเตอร์จะถูกดึงดูดเข้ากับสนามแม่เหล็กที่กำลังหมุนและติดตามมันไป ด้วยการเปลี่ยนทิศทางของกระแสในขดลวดสเตเตอร์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบหมุนอย่างต่อเนื่องในโรเตอร์ มอเตอร์แม่เหล็กถาวรมีลักษณะพิเศษคือประสิทธิภาพสูง ความหนาแน่นของกำลังสูง และการตอบสนองที่รวดเร็ว

หลักการของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัส

มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัสเป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสเป็นพลังงานกล ประกอบด้วยสเตเตอร์และโรเตอร์ ขดลวดบนสเตเตอร์ถูกจ่ายพลังงานด้วยกระแสไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กที่กำลังหมุน แถบตัวนำบนโรเตอร์ (หรือที่เรียกว่ากรงกระรอก) จะสร้างกระแสไหลวนเนื่องจากผลการเหนี่ยวนำ ทำให้โรเตอร์สร้างการเคลื่อนที่แบบหมุนในสนามแม่เหล็ก ต่างจากมอเตอร์แม่เหล็กถาวร มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัสหมุนด้วยความเร็วต่ำกว่าความเร็วซิงโครนัสของสนามแม่เหล็กที่กำลังหมุนเล็กน้อย จึงเป็นที่มาของชื่อมอเตอร์แบบอะซิงโครนัส มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัสมีลักษณะโครงสร้างที่เรียบง่าย ต้นทุนต่ำ และความน่าเชื่อถือสูง

 

ข้อกำหนดของเครื่องอัดอากาศต่อสมรรถนะของมอเตอร์

เครื่องอัดอากาศเป็นอุปกรณ์ที่อัดอากาศจากสถานะแรงดันต่ำไปเป็นแรงดันสูง และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เหมาะสมและประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ มีข้อกำหนดเฉพาะบางประการสำหรับมอเตอร์ที่ใช้

พลังและความเร็ว

เครื่องอัดอากาศมักต้องใช้กำลังสูงเพื่อกระบวนการอัดที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นมอเตอร์จะต้องมีกำลังขับเพียงพอจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการการทำงานของเครื่องอัดอากาศได้ ความเร็วของมอเตอร์ต้องตรงกับข้อกำหนดการออกแบบของเครื่องอัดอากาศ ความเร็วที่สูงหรือต่ำเกินไปอาจทำให้คอมเพรสเซอร์สูญเสียประสิทธิภาพหรือทำงานไม่ถูกต้อง ดังนั้นการเลือกช่วงความเร็วที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ลักษณะโหลด

เครื่องอัดอากาศจำเป็นต้องเอาชนะโหลดขนาดใหญ่ระหว่างการบีบอัด ดังนั้น มอเตอร์จะต้องสามารถให้แรงบิดเอาท์พุตที่เพียงพอเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโหลดและความต้องการแรงบิดสูงเมื่อสตาร์ท นอกจากนี้ แรงบิดที่เสถียรยังมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพและความราบรื่นของการทำงานของเครื่องอัดอากาศ มอเตอร์ควรมีความเสถียรของแรงบิดที่ดีเพื่อรับมือกับความผันผวนของโหลดและการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงาน

ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวม เครื่องอัดอากาศมักจำเป็นต้องติดตั้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสามารถลดการสูญเสียพลังงานและแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นงานทางกลที่เป็นประโยชน์ได้ การใช้มอเตอร์ในเครื่องอัดอากาศควรได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นหลัก การใช้เทคโนโลยีการควบคุมความถี่แบบแปรผันสามารถประหยัดพลังงานได้โดยการปรับความเร็วของมอเตอร์ตามความต้องการที่แท้จริง และหลีกเลี่ยงการทำงานของโหลดสูงเป็นเวลานาน

ความน่าเชื่อถือและความทนทาน

สภาพแวดล้อมการทำงานของเครื่องอัดอากาศมักจะอยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง ดังนั้นมอเตอร์จะต้องมีความต้านทานต่ออุณหภูมิสูงได้ดี และสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือเป็นเวลานานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง โดยปกติแล้วปั๊มลมจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ดังนั้นคุณภาพการออกแบบและการผลิตของมอเตอร์ที่ใช้ในปั๊มลมจึงต้องมั่นใจในความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพื่อลดความถี่ในการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนใหม่

ข้อดีของมอเตอร์แม่เหล็กถาวรในเครื่องอัดอากาศ

มอเตอร์แม่เหล็กถาวรเป็นมอเตอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้วัสดุแม่เหล็กถาวรเป็นแหล่งกำเนิดของการกระตุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระบบมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัส มอเตอร์แม่เหล็กถาวรมีข้อดีดังต่อไปนี้ ประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 35% และยืดอายุคอมเพรสเซอร์

ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน: มอเตอร์แม่เหล็กถาวรมีประสิทธิภาพสูงในการแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นงานเครื่องกลมากขึ้น คุณสมบัติของวัสดุแม่เหล็กถาวรช่วยให้มอเตอร์ทำงานได้โดยมีการสูญเสียทองแดงและเหล็กลดลง ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของการใช้พลังงาน สามารถควบคุมมอเตอร์แม่เหล็กถาวรได้โดยใช้เทคโนโลยีควบคุมความถี่ ซึ่งจะปรับความเร็วของมอเตอร์ตามความต้องการจริง ซึ่งหมายความว่าสามารถลดความเร็วได้ภายใต้ภาระที่เบากว่า ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน มอเตอร์แม่เหล็กถาวรสามารถทำงานได้อย่างประหยัดพลังงานด้วยการควบคุมความเร็วที่ยืดหยุ่น

ขนาดและน้ำหนักที่เล็กกว่า: มอเตอร์แม่เหล็กถาวรมีความหนาแน่นของพลังงานสูง ซึ่งหมายความว่าสามารถให้กำลังไฟฟ้าได้มากขึ้นในปริมาณเท่ากัน ช่วยให้สามารถใช้มอเตอร์แม่เหล็กถาวรในเครื่องอัดอากาศเพื่อลดขนาดและน้ำหนักโดยรวม จึงเพิ่มความกะทัดรัดและพกพาอุปกรณ์ได้ ในเวลาเดียวกัน สนามแม่เหล็กของมอเตอร์แม่เหล็กถาวรจะสร้างความหนาแน่นของแรงบิดที่สูงขึ้น ซึ่งหมายความว่าสามารถให้แรงบิดเอาต์พุตที่มากขึ้นได้ในปริมาตรเท่ากัน สำหรับเครื่องอัดอากาศ นั่นหมายความว่ากระบวนการอัดอากาศสามารถเกิดขึ้นได้จริงและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

การตอบสนองที่รวดเร็วและการควบคุมที่แม่นยำ: มอเตอร์แม่เหล็กถาวรมีการตอบสนองที่รวดเร็ว ทำให้สามารถสตาร์ทและหยุดได้ในระยะเวลาอันสั้นมาก นี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเครื่องอัดอากาศซึ่งจำเป็นต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโหลดและการเปลี่ยนแปลงความต้องการในการทำงานในระยะเวลาอันสั้น มอเตอร์แม่เหล็กถาวรยังมีความสามารถในการควบคุมแรงบิดและความเร็วที่แม่นยำ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่แท้จริง ช่วยให้เครื่องอัดอากาศสามารถปรับให้เข้ากับสภาพการทำงานและความต้องการโหลดที่แตกต่างกันได้ดีขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมโดยรวมและความเสถียร

ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้มอเตอร์แม่เหล็กถาวรในด้านเครื่องอัดอากาศจึงมีแนวโน้มที่ดี ประการแรก วัสดุแม่เหล็กถาวรและการออกแบบมอเตอร์ใหม่จะได้รับการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการทำงานของมอเตอร์ ประการที่สอง การผสมผสานระหว่างการควบคุมอัจฉริยะและมอเตอร์แม่เหล็กถาวรจะก้าวหน้าไปสู่การควบคุมความเร็วและการจัดการพลังงานที่แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ในเวลาเดียวกัน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนจะได้รับความสำคัญที่สูงขึ้นในการออกแบบและการผลิตมอเตอร์แม่เหล็กถาวร ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาที่ยั่งยืน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

มอเตอร์แม่เหล็กถาวรชนิดทั่วไปซีรีส์ TYP

ใช้ขนาดเฟรมสากลซึ่งเหมาะสำหรับการขับเคลื่อนอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่าง ๆ โดยสามารถเปลี่ยนแทนได้ดี ประสิทธิภาพมากกว่า 95% ตัวประกอบกำลังมากกว่า 98% ความเร็วเริ่มต้นมีขนาดใหญ่มาก และความสามารถในการโอเวอร์โหลดก็แข็งแกร่ง มอเตอร์ประเภทนี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการใช้งานจริงของผู้ใช้

การประยุกต์ใช้: มอเตอร์แม่เหล็กถาวรชนิดทั่วไปและมาตรฐานของเราถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงไฟฟ้า โลหะวิทยา เคมีภัณฑ์ การบำบัดน้ำ การทำเหมืองถ่านหิน สิ่งทอ ยาง ปิโตรเลียม ยา กระดาษ หอทำความเย็น อาหาร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อช่วยให้บริษัทลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประหยัดพลังงาน ลดการบริโภค ลดเสียงรบกวน เพื่อให้ได้การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มอเตอร์ แม่เหล็กถาวร รุ่นมาตรฐาน TYB ซีรี่ส์

ใช้แม่เหล็กถาวร NdFeB ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่มีการสูญเสียการกระตุ้น และด้วยการออกแบบโครงสร้างโรเตอร์แบบพิเศษ ช่วยลดการสูญเสียเหล็กและการสูญเสียหลงทางได้อย่างมาก ประสิทธิภาพของเครื่องจักรทั้งหมดสูงกว่ามาตรฐาน IE4 ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้น 5-10% และ ตัวประกอบกำลังได้รับการปรับปรุง 10-15% หรือมากกว่า

สามารถรักษาประสิทธิภาพสูงและตัวประกอบกำลังในช่วงโหลด 20% -120% ตัวประกอบกำลังสามารถเป็น 1 มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟสสามารถเข้าถึงได้เพียง 0.86 เท่านั้น
ลดการสูญเสียในสายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานในการโหลดเบามีความสำคัญมากขึ้น และปรับปรุงการใช้กริด


เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรพลังงานลม/น้ำ

บริษัทของเราได้ศึกษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสสามเฟสโดยการดูดซับข้อดีของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันทั้งในและต่างประเทศ สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางกับระบบไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์หลักหรืออุปกรณ์สำรอง เช่น สถานีไฟฟ้าทางทะเล แท่นขุดเจาะนอกชายฝั่ง สถานีไฟฟ้าภาคพื้นดิน สถานีไฟฟ้าบนเกาะ สถานีเคลื่อนที่ สถานีไฟฟ้าฉุกเฉิน และสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก และสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยภายใน เครื่องยนต์สันดาป เครื่องยนต์แก๊ส กังหันไอน้ำ กังหันน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจเป็นการทำงานแบบหน่วยเดียว การทำงานแบบขนาน หรือการดำเนินการที่เชื่อมต่อกับกริด
เราสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับลูกค้าที่แตกต่างกันตามความต้องการที่แตกต่างกัน สิ่งที่คุณต้องการ วิศวกรที่มีประสบการณ์ของเราจะมอบโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพตามที่คุณต้องการ
ความต้องการของคุณคือสิ่งที่เราติดตามเสมอ!