หน้าแรก > บนพีเอ็มมอเตอร์ > บทบาทเชิงนวัตกรรมของเครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรในกังหันลม

บทบาทเชิงนวัตกรรมของเครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรในกังหันลม

2024-01-23 11:59:16

By

    แบ่งปันไปที่:

ความต้องการพลังงานที่ยั่งยืนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นทำให้การค้นหาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากแหล่งพลังงานทั่วไปมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในด้านพลังงานหมุนเวียน แรงลม เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และกังหันลมก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วไป เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการผลิตพลังงานลมให้ดียิ่งขึ้น เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวร ได้รับการแนะนำและมีบทบาทในการปฏิวัติ

กังหันลมซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้า มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแบบทั่วไปใช้ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กและต้องใช้แหล่งพลังงานภายนอกเพื่อกระตุ้น ซึ่งจะเพิ่มความซับซ้อนของระบบและการสูญเสียพลังงาน ในทางกลับกัน เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรใช้แม่เหล็กถาวรที่ทรงพลังเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กโดยไม่ต้องใช้แหล่งพลังงานภายนอก ซึ่งช่วยให้โครงสร้างของระบบง่ายขึ้นอย่างมากและปรับปรุงประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกังหันลม

กังหันลมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานลมเพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า หลักการพื้นฐานของมันคือการใช้พลังงานลมเพื่อขับเคลื่อนใบพัดกังหันให้หมุน และแปลงพลังงานจลน์ในการหมุนเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านการส่งผ่านเชิงกล โครงสร้างพื้นฐานมีดังนี้:

ใบพัดกังหัน: ใบพัดกังหันเป็นองค์ประกอบหลักของกังหันลม มักทำจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง เช่น พลาสติกเสริมใยแก้ว หรือวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์ ใบพัดได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มการจับและการใช้พลังงานลมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และแปลงเป็นพลังงานจลน์ในการหมุน

แบริ่งและโรเตอร์: ใบพัดกังหันเชื่อมต่อกับโรเตอร์ด้วยลูกปืน โรเตอร์คือส่วนที่หมุนได้ภายในกังหันซึ่งจะถ่ายเทพลังงานจลน์ในการหมุนจากใบพัดไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตั้งอยู่ภายในกังหันและมีหน้าที่ในการแปลงพลังงานจลน์ในการหมุนเป็นพลังงานไฟฟ้า ในขณะที่กังหันทั่วไปใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโซลินอยด์ กังหันลมสมัยใหม่มักใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

กังหันลมในฐานะเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมีบทบาทสำคัญในด้านพลังงานที่ยั่งยืน พลังงานลมเป็นทางเลือกพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และสารมลพิษในระหว่างกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ทำให้เป็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดและมีอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ กังหันลมยังสามารถปรับความเร็วและกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตได้โดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของความเร็วลม ดังนั้นจึงรักษากำลังไฟฟ้าที่ค่อนข้างคงที่ กังหันลมสามารถติดตั้งได้ในสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย รวมถึงทางบกและทางทะเล คุณลักษณะนี้มอบโซลูชันด้านพลังงานที่ยืดหยุ่น

จากข้อดีข้างต้น กังหันลมจึงถูกนำมาใช้และส่งเสริมอย่างกว้างขวางทั่วโลก หลายประเทศได้นำพลังงานลมมาใช้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ด้านพลังงานหมุนเวียน โดยทำงานเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิม และเพื่อให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ภาพรวมเครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวร

เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สนามแม่เหล็กของวัสดุแม่เหล็กถาวรเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโซลินอยด์แบบเดิม หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรนั้นขึ้นอยู่กับการเหนี่ยวนำการหมุนของสนามแม่เหล็ก เมื่อแม่เหล็กถาวรหมุน สนามแม่เหล็กก็จะหมุนไปด้วย สนามแม่เหล็กที่กำลังหมุนนี้จะสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดสเตเตอร์ ซึ่งผลิตพลังงานไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรไม่เหมือนกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขดลวดโซลินอยด์ทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งพลังงานภายนอกเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กเนื่องจากใช้แม่เหล็กถาวรในการสร้างสนามแม่เหล็ก

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรมีข้อได้เปรียบเหนือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขดลวดโซลินอยด์ในตัวเอง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งพลังงานเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก ดังนั้นจึงสามารถทำงานได้ต่อไปในกรณีที่ไฟฟ้าดับหรือไฟดับ ในเวลาเดียวกัน เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรยังมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าเนื่องจากมีโครงสร้างที่เรียบง่าย นอกจากนี้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรยังมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโซลินอยด์ เนื่องจากเครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก ซึ่งช่วยลดการสูญเสียพลังงาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรยังมีขนาดและน้ำหนักที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโซลินอยด์ ทำให้เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด

เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรในกังหันลม

การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรในกังหันลมกลายเป็นกระแสและจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการผลิตพลังงานหมุนเวียนในอนาคต เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรมีคุณลักษณะหลายประการที่ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในกังหันลม ลักษณะเหล่านี้บางประการ ได้แก่:

การแปลงที่มีประสิทธิภาพสูง: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโซลินอยด์แบบเดิม เนื่องจากไม่ใช้พลังงานในการสร้างสนามแม่เหล็ก การแปลงประสิทธิภาพสูงนี้ทำให้พลังงานลมถูกแปลงเป็นไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แรงบิดเริ่มต้นสูง: เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรมีแรงบิดเริ่มต้นสูง จึงสามารถสตาร์ทและสร้างพลังงานได้ง่ายขึ้นในสภาพลมต่ำ

โครงสร้างที่กะทัดรัด: โดยทั่วไปแล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรจะมีขนาดเล็กและเบากว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโซลินอยด์ทั่วไป ช่วยให้สามารถฝังลงในการออกแบบกังหันลมได้ง่ายขึ้น

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรมีราคาไม่แพงนักในการใช้งานและบำรุงรักษา เนื่องจากไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการสร้างสนามแม่เหล็ก นอกจากนี้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรมักมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า เนื่องจากมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยกว่า ซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษาอีกด้วย

 

โดยสรุป การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรในกังหันลมมีข้อดีและศักยภาพหลายประการ ข้อดีและศักยภาพเหล่านี้ทำให้เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านพลังงานทดแทน ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพิ่มเติมและการลดต้นทุน เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวรจะมีบทบาทสำคัญในกังหันลมในอนาคต และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรพลังงานลม/น้ำ

บริษัทของเราได้ศึกษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสสามเฟสโดยการดูดซับข้อดีของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันทั้งในและต่างประเทศ สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางกับระบบไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์หลักหรืออุปกรณ์สำรอง เช่น สถานีไฟฟ้าทางทะเล แท่นขุดเจาะนอกชายฝั่ง สถานีไฟฟ้าภาคพื้นดิน สถานีไฟฟ้าบนเกาะ สถานีเคลื่อนที่ สถานีไฟฟ้าฉุกเฉิน และสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก และสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยภายใน เครื่องยนต์สันดาป เครื่องยนต์แก๊ส กังหันไอน้ำ กังหันน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจเป็นการทำงานแบบหน่วยเดียว การทำงานแบบขนาน หรือการดำเนินการที่เชื่อมต่อกับกริด
เราสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับลูกค้าที่แตกต่างกันตามความต้องการที่แตกต่างกัน สิ่งที่คุณต้องการ วิศวกรที่มีประสบการณ์ของเราจะมอบโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพตามที่คุณต้องการ
ความต้องการของคุณคือสิ่งที่เราติดตามเสมอ!

มอเตอร์ แม่เหล็กถาวร รุ่นมาตรฐาน TYB ซีรี่ส์

ใช้แม่เหล็กถาวร NdFeB ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่มีการสูญเสียการกระตุ้น และด้วยการออกแบบโครงสร้างโรเตอร์แบบพิเศษ ช่วยลดการสูญเสียเหล็กและการสูญเสียหลงทางได้อย่างมาก ประสิทธิภาพของเครื่องจักรทั้งหมดสูงกว่ามาตรฐาน IE4 ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้น 5-10% และ ตัวประกอบกำลังได้รับการปรับปรุง 10-15% หรือมากกว่า

สามารถรักษาประสิทธิภาพสูงและตัวประกอบกำลังในช่วงโหลด 20% -120% ตัวประกอบกำลังสามารถเป็น 1 มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟสสามารถเข้าถึงได้เพียง 0.86 เท่านั้น
ลดการสูญเสียในสายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานในการโหลดเบามีความสำคัญมากขึ้น และปรับปรุงการใช้กริด


อุตสาหกรรมเครื่องจักรยางยาง

ปัจจุบัน อุปกรณ์ยางแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กระแสตรง บางส่วนขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์อะซิงโครนัส VF การใช้มอเตอร์แม่เหล็กถาวรทดแทนอุปกรณ์มอเตอร์เก่า ทำให้ประหยัดพลังงานได้ชัดเจน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ผลิตยางรถยนต์ในการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ

ปัจจุบันกำลังมอเตอร์ที่พัฒนาแล้วมีตั้งแต่ 30KW ถึง 2800KW ความสูงของศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 160 ถึง 710 และวิธีการทำความเย็น ได้แก่ การระบายความร้อนด้วยอากาศ การระบายความร้อนด้วยน้ำ การระบายความร้อนด้วยอากาศ-น้ำ และอื่นๆ

เนื่องจากสูตรและกระบวนการแปรรูปยางที่แตกต่างกัน อัตราการประหยัดพลังงานหลังการใช้มอเตอร์แม่เหล็กถาวรคือตั้งแต่ 7% ถึง 40% มอเตอร์แม่เหล็กถาวรแบบแม่เหล็กถาวรขับเคลื่อนโดยตรงมีผลในการประหยัดพลังงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและประสิทธิภาพที่ไม่ต้องบำรุงรักษาดีขึ้น นอกจากมอเตอร์แม่เหล็กถาวรแล้ว บริษัท Enneng ยังได้พัฒนาระบบตรวจสอบและจัดการอัจฉริยะแบบใหม่ และจัดหาพื้นฐานฮาร์ดแวร์ที่ดีสำหรับการอัพเกรดและการก่อสร้างโรงงานอัจฉริยะ