หน้าแรก > กรณี > PMSM สำหรับโรงสีลูกบอลเหมืองทองคำ

PMSM สำหรับโรงสีลูกเหมืองทองคำ

มอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรงแม่เหล็กถาวรระบายความร้อนด้วยอากาศขนาด 250kw 167rpm ที่ใช้สำหรับโรงสีลูกเหมืองทองคำ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง