หน้าแรก > กรณี > มอเตอร์แม่เหล็กถาวรสำหรับเครื่องผสมภายใน

มอเตอร์แม่เหล็กถาวรสำหรับเครื่องผสมภายใน

2500kw 360rpm 10KV 72Hz มอเตอร์แม่เหล็กถาวรสำหรับเครื่องผสมภายใน

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง