หน้าแรก > กรณี > เครื่องอัดรีดแบบผสมของโรงงานยางรถยนต์

เครื่องอัดรีดแบบผสมของโรงงานยางรถยนต์

มอเตอร์แม่เหล็กถาวรขนาด 500KW แทนที่มอเตอร์ DC สำหรับเครื่องอัดรีดแบบผสม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง