หน้าแรก > เคส Enneng, เคส PMSM, เคสมอเตอร์แม่เหล็กถาวร, เคสมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรง | เอ็นเอ็นเอ็น

กรณี

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์แม่เหล็กถาวรของ ENNENG ประสบความสำเร็จในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ยาง แหล่งน้ำมัน ท่าเรือ น้ำ การอนุรักษ์น้ำ เหล็กและเหล็กกล้า เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมอื่นๆ