หน้าแรก > การใช้งาน > ปั๊มหอยโข่ง

ปั้มแรงเหวี่ยง

ระบบปั๊มประกอบด้วยตัวเรือนของเหลว ก โรเตอร์แม่เหล็กถาวรและสเตเตอร์ไฟฟ้า ตัวเรือนของเหลวมีแกน ทางเข้าตามแนวแกน และทางออกด้านนอกในแนวรัศมี

โรเตอร์แม่เหล็กถาวรถูกจัดวางบนแกน ภายในตัวเรือนของไหล และมีครีบกระจายตามขอบจำนวนหนึ่งซึ่งขยายออกไปด้านนอกในแนวรัศมีอย่างน้อยบางส่วน

สเตเตอร์ไฟฟ้าถูกจัดวางบนแกนและภายในตัวเรือนของเหลว และตั้งอยู่ติดกับครีบใบพัดของโรเตอร์แม่เหล็กถาวร ซึ่งแยกออกจากครีบใบพัดด้วยช่องว่างตามแนวแกน

 

ข้อความ